Rasgele Rakam Üret - Microsoft Excel


0 ile 9 arasında rasgele sayılar üreten basit bir sub yordam. Sayı tabanını vs. varsayılan olarak kabul ettik.

Kod


Option Explicit

Sub RasgeleRakamUret()
  Range("A1").Value = Int(10 * Rnd)
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba