Rasgele Renk Oluştur - CSharp


RGB türünde rasgele renk oluşturmaya yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


/// <summary>
/// Rasgele RGB renk oluşturmaya yarıyor.
/// </summary>
/// <returns>Color</returns>
public static Color RasgeleRenkOlusturRGB()
{
    Random rasgeleSayi = new Random();
    Color randomColor = Color.FromArgb(rasgeleSayi.Next(255), rasgeleSayi.Next(255),
        rasgeleSayi.Next(255));

    return randomColor;
}

Etiketler
csharp