Rasgele Sayı Tablosu Oluştur - Microsoft Excel


Verilen satır sayısı ve sütun sayısı bilgisinden hareketle A1 hücresinden başlayarak rasgele sayı tablosu oluşturur.

Kod


Option Explicit

Sub RasgeleSayiGrubuOlustur()
  Dim satir As Integer
  Dim sutun As Integer
  Dim i, j, k As Integer
    
  satir = InputBox("Satır sayısını girin: ")
  sutun = InputBox("Sütun sayısını girin: ")
  
  For i = 1 To satir + 1
   For j = 1 To sutun
     Cells(i, j).Value = Int(Rnd * 1000 + 1)
   Next
  Next

End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba