Rasgele Sayı Üret - CSharp


C# kullanarak rasgele sayı üretmek için kullanılabilecek alternatif bir metoddur.

Kod


void RasgeleSayiUret()
{
    Random random = new Random();
    int sayi = random.Next();

    MessageBox.Show(sayi.ToString());
}

Etiketler
csharp csharp metot örnekleri csharp rasgele sayı işlemleri csharp sayı işlemleri