RGB Renk Üret - CSharp


RGB renk üretmeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


#region RGBRenkUret

/// <summary>
/// RGB renk parametrelerinin hepsini aynı değerden giriyor.
/// Böylelikle siyah, beyaz veya gri tonlarında bir değer dönüyor.
/// </summary>
/// <param name="sayi">0 - 255 arasında bir değer.</param>
/// <returns>Color</returns>
public static Color RGBRenkUret(int sayi)
{
  Color c = new Color();

  try
  {
    c = Color.FromArgb(((int)((byte)(sayi))), ((int)((byte)(sayi))), ((int)((byte)(sayi))));
    return c;
  }
  catch (Exception ex)
  {
    MessageBox.Show(ex.Message);
    return c;
  }
}

/// <summary>
/// Girilen R, G ve B parametrelerinden hareketle bir Color değeri üretiyor.
/// </summary>
/// <param name="sayi1">Red Değeri</param>
/// <param name="sayi2">Green Değeri</param>
/// <param name="sayi3">Blue Değeri</param>
/// <returns>Color</returns>
public static Color RGBRenkUret(int sayi1, int sayi2, int sayi3)
{
  Color c = new Color();

  try
  {
    c = Color.FromArgb(((int)((byte)(sayi1))), ((int)((byte)(sayi2))), ((int)((byte)(sayi3))));
    return c;
  }
  catch (Exception ex)
  {
    MessageBox.Show(ex.Message);
    return c;
  }
}

/// <summary>
/// Boşluksuz bir şekilde virgülle ayrılmış ve string tipindeki
/// RGB değerini parçalayıp Color tipinden bir değere dönüştürüyor.
/// </summary>
/// <param name="rgbRenk">Boşluksuz olarak virgüllerle ayrılmış RGB değerleri.</param>
/// <returns>Color</returns>
public static Color RGBRenkUret(string rgbRenk)
{
  string[] dizi = rgbRenk.Split(Convert.ToChar(","));
  return System.Drawing.Color.FromArgb(((int)((byte)(Convert.ToInt32(dizi[0])))),
                     ((int)((byte)(Convert.ToInt32(dizi[1])))),
                     ((int)((byte)(Convert.ToInt32(dizi[2])))));
}
#endregion

Etiketler
csharp