RichTextBox Büyük Küçük Harf Dönüştür - CSharp


RichTextBox nesnesinde büyük - küçük harf dönüşümü yapan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static void BuyukKucukHarfDonustur(
  RichTextBox richTextBox, CultureInfo cultureInfo, HarfBicimi harfBicimi)
{
  switch (harfBicimi)
  {
    case HarfBicimi.Buyuk:
      if (richTextBox.SelectedText.Length == 0)
      {
        richTextBox.Text = richTextBox.Text.ToUpper(cultureInfo);
      }
      else if (richTextBox.SelectedText.Length > 0)
      {
        richTextBox.SelectedText = richTextBox.SelectedText.ToUpper(cultureInfo);
      }
      break;
    case HarfBicimi.Kucuk:
      if (richTextBox.SelectedText.Length == 0)
      {
        richTextBox.Text = richTextBox.Text.ToLower(cultureInfo);
      }
      else if (richTextBox.SelectedText.Length > 0)
      {
        richTextBox.SelectedText = richTextBox.SelectedText.ToLower(cultureInfo);
      }
      break;
    default:
      break;
  }
}

Etiketler
csharp