RichTextBox İçindeki Metni Kopyala - CSharp


C# programınızda RichTextBox nesnesindeki metni kopyalamak için kullanılabilecek alternatif bir koddur.

Kod


/// <summary>
/// RichTextBox nesnesi üzerindeki 
/// metni kopyalamaya yarıyor.
/// </summary>
/// <param name="richTextBox">RichTextBox nesnesi</param>
/// <param name="secilenMetin">Kopyalama işlemini yaparken
/// metnin tümünü mü kopyalasın yoksa seçilen metni mi 
/// kopyalasın bunu belirliyoruz. Varsayılan değer olarak
/// true değeri verildi.</param>
/// <returns>bool</returns>
bool MetinKopyalaRichTextBox(RichTextBox richTextBox, bool secilenMetin = true)
{
  try
  {
    Clipboard.Clear();
    Clipboard.SetText(richTextBox.Text);
    return true;
  }
  catch (Exception ex)
  {
    MessageBox.Show(ex.Message);
    return false;
  }
}

Etiketler
csharp csharp richtextbox csharp windows forms