RichTextBox İmlecin Bulunduğu Satıra Git - CSharp


RichTextBox nesnesinde imlecin bulunduğu satıra scroll yaparak giden csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static void ImlecinBulunduguSatiraGit(
    RichTextBox richTextBox, int satirNumarasi)
{
    richTextBox.SelectionStart = satirNumarasi;
    richTextBox.ScrollToCaret();
}

Etiketler
csharp