RichTextBox İmlecin Bulunduğu Yere Metin Yerleştir - CSharp


RichTextBox üzerindeki metinde imlecin bulunduğu yere metin yerleştirmeyi sağlayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


void MetinYerlestir(RichTextBox richTextBox, string metin)
{
  richTextBox.SelectionStart += richTextBox.SelectionLength;
  richTextBox.SelectionLength = 0;
  richTextBox.SelectedText = metin;
}

Kod (Açıklamalı)


void MetinYerlestir(RichTextBox richTextBox, string metin)
{
  //--------------------------------------------------
  //Eğer seçim uzunluğu sıfırdan büyükse imlecin
  //başlangıcını metnin sonunda olacak şekilde ayarla.
  //--------------------------------------------------
  richTextBox.SelectionStart += richTextBox.SelectionLength;

  //--------------------------------------------------
  //Seçimi kaldır.
  //--------------------------------------------------
  richTextBox.SelectionLength = 0;

  //--------------------------------------------------
  //İmlecin bulunduğu yerden başlayarak metni ekle.
  //--------------------------------------------------
  richTextBox.SelectedText = metin;
}

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
csharp