RichTextBox Metin Kaydırma Özelliğini Aç Kapat - CSharp


RichTextBox nesnesinde metin kaydırma özelliğini açıp kapatmaya yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static void MetinKaydirmaOzelliginiAcKapat(RichTextBox richTextBox)
{
  if (richTextBox.WordWrap == false)
  {
    richTextBox.WordWrap = true;
  }
  else
  {
    richTextBox.WordWrap = false;
  }
}

Etiketler
csharp