RichTextBox Metni Seçim Başlangıç Noktasına Yerleştir - CSharp


RichTextBox nesnesinde metni seçimin başlangıç noktasına yerleştiren csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static void MetniSecimBaslangicNoktasinaYerlestir(RichTextBox richTextBox, string metin)
{
  if (richTextBox.SelectionLength > 0)
  {
    richTextBox.SelectedText = "";
  }
  else
  {
    richTextBox.Text = "";
  }
  richTextBox.Text =
    richTextBox.Text.Insert(richTextBox.SelectionStart, metin);
  //r.SelectionStart = r.SelectionStart;
}

Etiketler
csharp