RichTextBox Satırları Diziye Dönüştür - CSharp


RichTextBox nesnesinde satırları dizi olarak döndüren csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static string[] SatirlariDiziyeDonustur(RichTextBox richTextBox)
{
    string[] dizi = richTextBox.Lines;
    return dizi;
}

Etiketler
csharp