Şarta Bağlı Olarak Toplu Satır Sil - Microsoft Excel


A sütununda ilk satırdan itibaren belirlenen kelime aranıyor. Eğer bulunursa o satır da dahil olmak üzere baştan itibaren satırların hepsi siliniyor.

Ekran Görüntüsü

Kod


Option Explicit

Sub ASutunundaBulunanKelimeyeGoreTopluSatirSil()
  Dim alan  As Range
  Dim kelime As String
  
  kelime = "Ali"
  Set alan = Columns(1).Find(kelime)
  
  If Not alan Is Nothing Then
    Range(Cells(1, 1), alan).EntireRow.Delete
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba