Satın Ve Sütun Gizle/Göster - Microsoft Excel


Satır ve sütun gösterme/gizleme işlemlerinin yapıldığı VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub BelirliSatirlariVeSutunlariGizle()
  Rows("11:1048576").Hidden = True
  Columns("K:J").Hidden = True
End Sub

Sub BelirliSatirlariVeSutunlariGoster()
  Rows("11:1048576").Hidden = False
  Columns("K:J").Hidden = False
End Sub

Sub ButunSatirlariVeSutunlariGizle()
  Rows.Hidden = True
  Columns.Hidden = True
End Sub

Sub ButunSatirlariVeSutunlariGoster()
  Rows.Hidden = False
  Columns.Hidden = False
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba satır sütun işlemleri