SaveFileDialog Kullanarak Klasör Seç - CSharp


SaveFileDialog nesnesinin avantajlarından faydalanarak klasör seçmeyi sağlayana csharp kodudur.

Kod


public class FolderBrowserDialogSFD
{
  #region Ac()
  //https://stackoverflow.com/a/23024435
  /// <summary>
  /// Klasör seçme işlemini SaveFileDialog ile
  /// daha esnek hale getirmek için yazılmış bir kod parçası.
  /// </summary>
  /// <returns>string</returns>
  public static string Ac()
  {
    // Prepare a dummy string, thos would appear in the dialog
    string dummyFileName = "Bir Klasör Seçin";

    SaveFileDialog sf = new SaveFileDialog();
    sf.InitialDirectory = Environment.SpecialFolder.Desktop.ToString();
    sf.FileName = dummyFileName;

    if (sf.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
      // Now here's our save folder
      string savePath = Path.GetDirectoryName(sf.FileName);
      // Do whatever
    }

    return Path.GetDirectoryName(sf.FileName);
  }
  #endregion

  #region Ac(string baslangicYolu)
  //https://stackoverflow.com/a/23024435
  /// <summary>
  /// Klasör seçme işlemini SaveFileDialog ile
  /// daha esnek hale getirmek için yazılmış bir kod parçası.
  /// </summary>
  /// <returns></returns>
  public static string Ac(string baslangicYolu)
  {
    // Prepare a dummy string, thos would appear in the dialog
    string dummyFileName = "Bir Klasör Seçin";

    SaveFileDialog sf = new SaveFileDialog();
    sf.InitialDirectory = baslangicYolu;
    sf.FileName = dummyFileName;

    if (sf.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
      // Now here's our save folder
      string savePath = Path.GetDirectoryName(sf.FileName);
      // Do whatever
    }

    return Path.GetDirectoryName(sf.FileName);
  }
  #endregion
}

Etiketler
csharp