Sayfa İsmini Değiştir - Microsoft Excel


Sayfa ismini değiştirmek için kullanılabilecek alternatif kodlar aşağıda verilmiştir.

Kod


Option Explicit

Sub CalismaSayfasininiIsminiDegistir()

  '--------------------------------------------------
  'Çalışma sayfasının isminden hareketle
  'isim değiştirme işlemi yap.
  '--------------------------------------------------
  Worksheets("Sayfa4").Name = "Veri1"
  
  '--------------------------------------------------
  'Sayfaların sırasından hareketle
  'isim değiştirme işlemi yap.
  '--------------------------------------------------
  Worksheets(3).Name = "Veri2"
  
  '--------------------------------------------------
  'Aktif çalışma sayfasının ismini değiştir.
  '--------------------------------------------------
  ActiveSheet.Name = "Veri3"
  
  '--------------------------------------------------
  'Nesne örneği oluşturup bilgi
  'atayarak sayfa ismini değiştir.
  '--------------------------------------------------
  Dim sayfa As Worksheet
  Set sayfa = Worksheets("qwe")
  sayfa.Name = "asd"
  
  '--------------------------------------------------
  'Sayfanın kod Adından hareketle ismini değiştir.
  'Kod Adı geliştirici penceresinde proje panelinde sayfalarda yazıyor.
  '
  '//////////////////////
  'Sheet1 (Veriler)
  'Sheet2 (Hareketler)
  '//////////////////////
  'Sheet1   : Kod Adı
  'Parantez İçi: Sayfanın Görünen İsmi.
  '--------------------------------------------------
  Sheet1.Name = "Deneme"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba