Sayfa Sekme Bölümünü Göster - Gizle - Microsoft Excel


Alt bölümde bulunan sayfa kısmını gösterip gizleyen VBA alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub SayfaSekmeBolumunuGosterGizle()
  Dim durum As Boolean
  
  durum = ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs
  
  If (durum = False) Then
    ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = True
    durum = True
  Else
    ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = False
    durum = False
  End If
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub SayfaSekmeBolumunuGosterGizle()
  '--------------------------------------------------
  'If içinde mantıksal karşılaştırma yapacağız.
  'If kısmının içi çok uzamasın diye değişken
  'tanımladım ve bunun üzerinden ilerleyeceğim.
  '--------------------------------------------------
  Dim durum As Boolean
  
  '--------------------------------------------------
  'Sayfa sekmesinin geçerli konumunu bir alalım.
  'Ona göre gösterecek veya gizleyecek. Bu arada
  'DisplayWorkbookTabs Boolean sonuç döndürüyor.
  '--------------------------------------------------
  durum = ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer sayfa sekmesi gizlenmişse çalışsın.
  '--------------------------------------------------
  If (durum = False) Then
  
    '--------------------------------------------------
    'Eğer sekme gizlenmişse göster.
    '--------------------------------------------------
    ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = True
    
    '--------------------------------------------------
    'If kısmında sorun çıkmaması için
    'durum değişkenini de güncelliyoruz.
    '--------------------------------------------------
    durum = True
  
  '--------------------------------------------------
  'DisplayWorkbookTabs Boolean sonuç döndürdüğünden
  'eğer sekme gizlenmemişse görünür haldedir.
  'Buna göre çalışsın.
  '--------------------------------------------------
  Else
  
    '--------------------------------------------------
    'Sekmeyi gizliyoruz.
    '--------------------------------------------------
    ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = False
    
    '--------------------------------------------------
    'Değişkenimizi buna göre güncelliyoruz.
    '--------------------------------------------------
    durum = False
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba