Sayfayı Gizle Veya Göster - Microsoft Excel


Bir çalışma sayfasını gizlemeye veya göstermeye yarıyor.

Kod


Option Explicit

Sub CalismaSayfasiniGizleVeyaGoster()

  '--------------------------------------------------
  'Sayfayı gizle.
  '--------------------------------------------------
  Worksheets(ActiveSheet).Visible = False
  
  '--------------------------------------------------
  'Sayfayı gizle.
  '--------------------------------------------------
  Worksheets(ActiveSheet).Visible = xlSheetHidden
    
  '--------------------------------------------------
  'Sayfayı gizle, "Göster..." penceresinde de gizle.
  '--------------------------------------------------
  Worksheets(ActiveSheet).Visible = xlSheetVeryHidden
  
  '--------------------------------------------------
  'Sayfayı göster.
  '--------------------------------------------------
  Worksheets(ActiveSheet).Visible = True
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub CalismaSayfasiniGizleVeyaGoster()

  '--------------------------------------------------
  'Sayfayı gizliyor.
  '--------------------------------------------------
  Worksheets(ActiveSheet).Visible = False
  
  '--------------------------------------------------
  'Sayfayı gizliyor.
  '--------------------------------------------------
  Worksheets(ActiveSheet).Visible = xlSheetHidden
    
  '--------------------------------------------------
  'Sayfayı excel arayüzünden gösterme seçeneğini
  'kaldırıyor, böylelikle daha fazla gizliyor.
  '
  '.Visible = False veya .Visible = xlSheetHidden
  'ile gizleme yapıldığı zaman başka kullanıcılar
  'sayfalardan herhangi birisine sağ tıklar,
  '"Göster..." seçeneğine tıklar ve ilgili sayfayı
  'seçtikten sonra sayfayı görünür hale getirebilir.
  'Eğer gizlenen sayfada hassas veriler varsa ve
  'kurcalanmasını istemiyorsanız bunun önüne geçecek
  'bir yol bulmalısınız.
  '
  'xlSheetHidden ile xlSheetVeryHidden arasında da
  'yaptıkları iş açısından fark yok(muş) ama şöyle
  'bir durum var. xlSheetVeryHidden gizlemesi
  'sadece makro ile yapılabiliyor. Bu şekilde
  'gizleme yapıldığında kullanıcı excel arayüzü
  'üzerinden sayfayı gösteremiyor.
  'Çünkü o sayfa listelenmiyor.
  '--------------------------------------------------
  Worksheets(ActiveSheet).Visible = xlSheetVeryHidden
  
  '--------------------------------------------------
  'Sayfayı görünür hale getiriyor.
  '--------------------------------------------------
  Worksheets(ActiveSheet).Visible = True
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba