Sayının İşaretini Bul - Microsoft Excel


Excel VBA ile Sgn fonksiyonu kullanarak verilen sayının pozitif, negatif ya da sıfır olup olmadığını kontrol etmeye çalışacağız.

Kod


Option Explicit

Sub SayininPozitifNegatifVeyaSifirOlupOlmadiginiKontrolEt()
  Dim sayi As Long
  
  sayi = Int(Rnd() * 100 + 1) - Int(Rnd() * 100 + 1)
  
  Select Case Sgn(sayi)
  Case Is = 1
    MsgBox sayi & " sayısı pozitif bir sayıdır."
  Case Is = -1
    MsgBox sayi & " sayısı negatif bir sayıdır."
  Case Is = 0
    MsgBox sayi & " sayısı sıfıra eşittir."
  End Select
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub SayininPozitifNegatifVeyaSifirOlupOlmadiginiKontrolEt()

  '--------------------------------------------------
  'Bu değişkene sayı değeri atanacak ve
  'biz bu sayının işaretini Sgn
  'fonksiyonuyla bulmaya çalışacağız.
  '--------------------------------------------------
  Dim sayi As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'sayi değişkenine rasgele değerler atansın istiyoruz.
  'Bunun için de 1 ile 100 arasında 2 adet rasgele sayı
  'seçtirip bunları birbirinden çıkarıyoruz.
  '
  'Böylelikle hem pozitif hem negatif hem de sıfır
  'sonucunu elde edebileceğimiz dinamik bir yapı
  'oluşturmuş olduk.
  '
  'Ayrıca sayıları Integer olarak ayarladım, siz
  'istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.
  '--------------------------------------------------
  sayi = Int(Rnd() * 100 + 1) - Int(Rnd() * 100 + 1)
  
  '--------------------------------------------------
  'Sayının durumunu Select Case
  'yapısıyla kontrol ediyoruz.
  'Sgn fonksiyonunun sonucuna
  'göre mesaj verdiriyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Select Case Sgn(sayi)
  Case Is = 1
    MsgBox sayi & " sayısı pozitif bir sayıdır."
  Case Is = -1
    MsgBox sayi & " sayısı negatif bir sayıdır."
  Case Is = 0
    MsgBox sayi & " sayısı sıfıra eşittir."
  End Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba