Sayının Karekökünü Al - Microsoft Excel


Sayının karekökünü almaya yarayan VBA kodudur. Kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğidir.

Kod


Option Explicit

Function SayininKareKokunuAl(sayi As Double) As Double
  If sayi < 0 Then
    MsgBox "Sayı değeri negatif olamaz."
    SayininKareKokunuAl = -1
    Exit Function
  Else
    SayininKareKokunuAl = Sqr(sayi)
  End If
End Function

Sub Ornek()
  MsgBox SayininKareKokunuAl(81)
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba kullanıcı tanımlı fonksiyon işlemleri