Sayının Karesini Bul - Microsoft Excel


Verilen bir sayının karesini bulmaya yarayan alternatif bir koddur.

Kod


Option Explicit

Sub SayininKaresiniBul()
  Dim sayi  As Long
  Dim sonuc1 As Long
  Dim sonuc2 As Long
  
  sayi = 5
  
  sonuc1 = WorksheetFunction.Power(sayi, 2)
  sonuc2 = sayi * sayi
  
  MsgBox sonuc1 & " | " & sonuc2
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba