Sayının Mutlak Değerini Bul - Microsoft Excel


InputBox üzerinden girilen sayının mutlak değerini veren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SayininMutlakDegeriniBul()
  Dim sayi    As Double
  Dim mutlakDeger As Double
  
  sayi = Application.InputBox("Bir sayı girin", Type:=1)
  mutlakDeger = Abs(sayi)

  MsgBox "Girdiğiniz sayının mutlak değeri = " & mutlakDeger
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba matematik işlemleri