Sayının Mutlak Değerini Bul - PHP


Sayısal bir ifadenin mutlak değerini bulmak için abs fonksiyonu kullanılabilir. Bir örnekle kullanımını görelim.

Kod


<?php
	$sayi=-13;
	echo abs($sayi);
?>

Etiketler
php