Sayının Sonuna Ondalık Kısım Ekle - Microsoft Excel


Bir sayının sonuna ",00" şeklinde ondalık kısım eklemeye yarıyor. Örneğin hücredeki 180 sayısı makro çalıştıktan sonra 180,00 biçimine dönüşüyor.

Kod


Option Explicit

Sub SayininSonunaOndalikKisimEkle()
  Dim alan As Range
  Dim i As Long
  For i = 1 To [A1048576].End(xlUp).Row
    Set alan = Range("A" & i)
    alan.NumberFormat = "#.00"
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba