Sayının Üssünü Al - CSharp


Recursive yapı ile sayının üssünü alan alternatif bir C# kodudur.

Kod


double SayininUssunuAl(double sayi, int us)
{
  if (us == 0)
    return 1;
  else if (us == 1)
    return sayi;
  else
    return SayininUssunuAl(sayi, us - 1) * sayi;
}

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
csharp csharp metot örnekleri