Scroll Yaptır - Microsoft Excel


Scroll yaptırmaya yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub ScrollYaptir()
  ActiveWindow.ScrollRow = 5
  ActiveWindow.ScrollColumn = 10
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub ScrollYaptir()
  '--------------------------------------------------
  '5 satıra kadar kaydır.
  '--------------------------------------------------
  ActiveWindow.ScrollRow = 5
  
  '--------------------------------------------------
  '10 sütuna kadar kaydır.
  'Bu kod çalıştığında sol üst köşeye
  'bakarsanız en solda şunları görürsünüz:
  'Satır: 5. satır
  'Sütun: J sütunu (10. sütun)
  '--------------------------------------------------
  ActiveWindow.ScrollColumn = 10
  
  '--------------------------------------------------
  'En üst satıra gidene kadar scroll yap.
  '--------------------------------------------------
  ActiveWindow.ScrollRow = 1
End Sub

Not

Scroll yapmakla seçmeyi karıştırmamak lazım. Siz ilk satıra gitmiş olsanız bile o satırdaki bir hücreyi seçmiş olmuyorsunuz. Örneğin ok tuşlarına bastığınızda program derhal seçili olan bölgeye geri dönüş yapacaktır. Eğer seçecekseniz seçim yapmayı da unutmayın. Örneğin Range("J5").Select gibi.

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba