Seçilen Alan İçin Arka Plan Deseni Uygula - Microsoft Excel


Seçilen alan için arka plan deseni ayarlayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SecilenAlanIcinArkaPlanDeseniUygula1()
  Selection.Interior.ColorIndex = 36
  Selection.Interior.Pattern = xlChecker
  Selection.Interior.PatternColorIndex = 8
End Sub

Sub SecilenAlanIcinArkaPlanDeseniUygula2()
  Selection.Interior.ColorIndex = 36
  Selection.Interior.Pattern = xlChecker
  Selection.Interior.PatternColorIndex = 3
End Sub

Sub SecilenAlanIcinArkaPlanDeseniniTemizle()
  Selection.Interior.ColorIndex = xlNone
  Selection.Interior.Pattern = xlNone
  Selection.Interior.PatternColorIndex = xlNone
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba biçimlendirme işlemleri