Seçilen Alan İçin Baskı Önizleme Yap - Microsoft Excel


Seçilen alan için baskı önizleme yapmaya yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SecilenAlanIcinBaskiOnIzlemeYap()
    Sheets("PersonelData").PageSetup.PrintArea = "$A$1:$K50"
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba yazdırma işlemleri