Seçilen Alanda Boş Olmayan Hücrelerin Sayısını Ver - Microsoft Excel


Seçili alanda boş olmayan hücrelerin sayısını veren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SecilenAlandaBosOlmayanHucrelerinSayisiniVer()
    Dim bosOlmayanHucreSayisi As Integer

    bosOlmayanHucreSayisi = Application.CountA(Selection)

    MsgBox "Seçimdeki boş olmayan hücrelerin sayısı: " & bosOlmayanHucreSayisi
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba seçim işlemleri