Seçilen Alanda Formül İçeren Hücreleri Bul Ve Adresleriyle Beraber Listele - Microsoft Excel


Seçilen alandaki formül içeren hücreleri tespit eden ve tespit edilen bu hücreleri verilen alandan itibaren hücre adresleriyle ve formül bilgisiyle beraber listeleyen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SecilenAlandaFormulleriBulVeAdresleriyleBeraberListele()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim sayac     As Integer
  Dim hucre     As Range
  Dim kaynakAlan   As Range
  Dim listelemeAlani As Range
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenlere değer ataması yap.
  '--------------------------------------------------
  Set kaynakAlan = Selection.SpecialCells(xlFormulas)
  Set listelemeAlani = Range("P1")
  
  '--------------------------------------------------
  'Listeleme yapılacak alan için ayarlama yap.
  '--------------------------------------------------
  listelemeAlani.CurrentRegion.ClearContents
  listelemeAlani.Value = "Hücre Adresi"
  listelemeAlani.Offset(0, 1).Value = "Formül"
  
  '--------------------------------------------------
  'Seçim durumuna göre yazdırma işlemi yap.
  '--------------------------------------------------
  If Selection.Count > 1 Then
    For Each hucre In kaynakAlan
      sayac = sayac + 1
      listelemeAlani.Offset(sayac, 0).Value = hucre.Address
      listelemeAlani.Offset(sayac, 1).Value = "" & hucre.Formula
    Next
  ElseIf Selection.Count = 1 And Left(Selection.Formula, 1) = "=" Then
      listelemeAlani.Offset(1, 0).Value = Selection.Address
      listelemeAlani.Offset(1, 1).Value = "" & Selection.Formula
  Else
      MsgBox "Formül içeriği bulunamadı."
  End If
  
  '--------------------------------------------------
  'Listeleme alanını otomatik olarak boyutlandır.
  '--------------------------------------------------
  listelemeAlani.CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba alan işlemleri microsoft excel vba formül işlemleri microsoft excel vba listeleme işlemleri