Seçilen Alanda Formül İçeren Hücreleri Seç - Microsoft Excel


Seçilen alanda formül içeren hücreleri seçmeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SeciliAlandakiFormulSayisiniBul()
    Selection.SpecialCells(xlFormulas).Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba seçim işlemleri microsoft excel vba formül işlemleri