Seçilen Alandaki Dolu Hücre Sayısını Öğren - Microsoft Excel


Seçilen alanda kaç adet dolu hücre olduğu bilgisini veren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub DoluHucreSayisiniOgren()
    Dim sayi As Long
    
    sayi = WorksheetFunction.CountA(Selection)
    MsgBox sayi
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba