Seçilen Alandaki Hücreleri Birleştir - Microsoft Excel


Seçilen alandaki hücreleri birleştiren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SecilenAlandakiHucreleriBirlestir()
  With Selection
    .HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
    .MergeCells = True
  End With
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba hücre birleştirme işlemleri