Seçilen Alandaki Hücreleri Verilen İçerikle Doldur - Microsoft Excel


Seçilen alandaki hücreleri döngü aracılığıyla verilen içerikle doldurmaya yarayan bir VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub SecilenAlandakiHucreleriVerilenIcerikleDoldur()
  Dim i     As Long
  Dim alan   As Range
  Dim hucre   As Range
  Dim eklenecek As String
  
  i = 1
  eklenecek = "TAMAM"
  
  Set alan = Selection
  
  For Each hucre In alan
    hucre = eklenecek
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba döngü işlemleri microsoft excel vba hücre işlemleri