Seçilen Alandaki Köprüleri Sil - Microsoft Excel


Seçili alanda eğer bir köprüye sahip hücre ya da hücreler mevcutsa köprüleri siler.

Ekran Görüntüsü

Kod


Option Explicit

Sub SecilenAlandakiKopruleriSil()
    Selection.Hyperlinks.Delete
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba