Seçilen Alandan Hareketle A Sütunundaki Boş Satırları Sil - Microsoft Excel


Seçilen alanın neresi olduğu farketmeksizin seçilen alanın alt ve üst satır numaralarını sınır kabul edip bu değerlere göre döngü çalıştırarak boş satırları tespit edip silen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SeciliAlandanHareketleASutunundakiBosSatirlariSil()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim i     As Long
  Dim secimUst As Long
  Dim secimAlt As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'Seçilen alanın en altındaki ve en üstündeki
  'satırların numarasını bul.
  '--------------------------------------------------
  secimAlt = Selection(1, 1).Row + Selection.Rows.Count - 1
  secimUst = Selection(1, 1).Row
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü ile A sütununda boş satır sil.
  '--------------------------------------------------
  For i = secimAlt To secimUst Step -1
    With Cells(i, 1)
      If .Value = 0 And Not .HasFormula Then
        .EntireRow.Delete
      End If
    End With
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba döngü işlemleri microsoft excel vba satır sütun işlemleri microsoft excel vba silme işlemleri