Seçilen Alanın Ait Olduğu Bölgeyi Seç - Microsoft Excel


Seçilen alanın ait olduğu bölgeyi seçmeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SecilenAlaninBolgesiniSec()
    Selection.CurrentRegion.Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba seçim işlemleri