Seçilen Alanın Yazı Biçimini Kalın, İtalik Veya Altı Çizili Yap - Microsoft Excel


Alan verildiğinde o alandaki yazıyı kalın, italik veya altı çizili yapmaya yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub SecilenAlaninYaziBiciminiKalinYap(alan As Range)
  alan.Font.Bold = True
End Sub

Sub SecilenAlaninYaziBiciminiItalikYap(alan As Range)
  alan.Font.Italic = True
End Sub

Sub SecilenAlaninYaziBiciminiAltiCiziliYap(alan As Range)
  alan.Font.Underline = True
End Sub

Sub OrnekKullanim()
  Range("A1:C10").ClearFormats

  Range("A1:A10") = "Kalın Yazı"
  Range("B1:B10") = "İtalik Yazı"
  Range("C1:C10") = "Altı Çizili Yazı"
  
  SecilenAlaninYaziBiciminiKalinYap Range("A1:A10")
  SecilenAlaninYaziBiciminiItalikYap Range("B1:B10")
  SecilenAlaninYaziBiciminiAltiCiziliYap Range("C1:C10")
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba biçimlendirme işlemleri