Seçilen Alanın Yazı Özelliklerini Ayarla - Microsoft Excel


Seçilen alanın yazı biçimini detaylı olarak ayarlamaya imkan veren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub SecilenAlaninYaziOzellikleriniAyarla()
  With Selection.Font
    .Name = "Arial"
    .Size = 12
    .Italic = True
    .FontStyle = "Bold Italic"
    .Strikethrough = False
    .Superscript = False
    .Subscript = False
    .OutlineFont = False
    .Shadow = False
    .Bold = False
    .Underline = xlNone
    .ColorIndex = 6
  End With
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba biçimlendirme işlemleri