Seçilen Dosyanın İsmini Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Seçilen dosyanın ismini mesaj olarak gösteren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub SecilenDosyaninIsminiMesajOlarakGoster()
  Dim dosya  As String
  Dim dosyaAdi As String
  
  dosya = Application.GetOpenFilename
  dosyaAdi = Dir(dosya)
  
  MsgBox dosyaAdi
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri