Seçilen Dosyanın Tam Yolunu Öğren - Microsoft Excel


Dosya açma penceresi aracılığıyla seçilmiş olan bir dosyanın tam yolunu mesaj olarak gösteren makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub DosyaninTamYolunuOgren()
  Dim dosya As Variant
  
  dosya = _
    Application.GetOpenFilename( _
      FileFilter:=",""*.xl* ", _
      Title:="Dosya Seçiniz" _
    )
  
  If dosya = False Then
    MsgBox "Dosya seçilmedi.", , "Bilgi"
    Exit Sub
  Else
    MsgBox dosya
  End If
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub DosyaninTamYolunuOgren()
  '--------------------------------------------------
  'Dosyamız için değişken tanımladık. Dosya seçme
  'penceresinden seçeceğimiz dosyanın bilgilerini
  'bu değişkene aktaracağız.
  '--------------------------------------------------
  Dim dosya As Variant
  
  '--------------------------------------------------
  'Dosya seçme penceresini açtırıyoruz ve
  'gelen sonucu değişkene aktarıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  dosya = _
    Application.GetOpenFilename( _
      FileFilter:=",""*.xl* ", _
      Title:="Dosya Seçiniz" _
    )
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer bir dosya seçimi yapılmamışsa
  'bu durumla ilgili bir bilgi mesajı
  'yollatıp yordamdan çıkıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  If dosya = False Then
    MsgBox "Dosya seçilmedi.", , "Bilgi"
    Exit Sub
  Else
    
    '--------------------------------------------------
    'Eğer dosya seçilmişse onun tam yolunu
    'mesaj olarak yazdırıyoruz.
    '--------------------------------------------------
    MsgBox dosya
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba