Seçilen Hücre 15’ten Büyükse Altına Satır Ekle - Microsoft Excel


Eğer çalışma sayfasındaki aktif hücrenin değeri (seçilen hücre) 15’ten büyükse Insert metodunu kullanarak o sayının bulunduğu satırın bir altına bir satır ekleyen koddur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  Dim x As Range
  
  Set x = ActiveCell
  
  If IsNumeric(x) And x >= 15 Then
    Rows(x.Offset(1, 0).Row).Insert Shift:=xlDown
  End If
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  Dim x As Range
  
  Set x = ActiveCell
  
  '--------------------------------------------------
  'Hücre içeriğini kontrol et, gerekli şartlar
  'sağlanıyorsa şartın içindeki işlemleri uygula.
  '--------------------------------------------------
  If IsNumeric(x) And x >= 15 Then
    
    '--------------------------------------------------
    'Bu kod parçası seçili hücrenin bir üstüne
    'yeni satır ekliyor. Eğer seçili satırın
    'bir altındaki satır için bu işlemi yaparsak
    'yine verilen satırın üstüne boş satır eklenmiş
    'olacak.
    '
    'Bu şekilde istediğimiz satırın
    'altına boş satır ekleyebiliyoruz.
    '--------------------------------------------------
    Rows(x.Offset(1, 0).Row).Insert Shift:=xlDown
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba