Seçilen Hücre Sayısını Öğren - Microsoft Excel


Çalışma sayfası üzerinde yapılan tek seçimde veya çoklu seçimlerde seçilen alandaki toplam hücre sayısını/sayılarını verir.

Kod


Option Explicit

Sub SecilenHucreSayisi()
    Dim sonuc As Long
    sonuc = Selection.Count
    
    MsgBox sonuc
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba