Seçilen Hücrenin Konumuna Göre Metin Kutusu Oluştur - Microsoft Excel


Bir hücreyi seçtikten sonra makroyu çalıştırdığımızda, sol üst köşesi hücrenin köşelerine denk gelecek şekilde yeni bir metin kutusu ekler.

Ekran Görüntüsü

Kod


Option Explicit

Sub SecilenHucreninKonumunaGoreMetinKutusuOlustur()
  Dim x  As Integer
  Dim gns As Integer
  Dim yks As Integer
  
  ActiveSheet.TextBoxes.Add( _
    Selection.Left, _
    Selection.Top, _
    0, _
    0).Select
  
  gns = 200
  yks = 150
  
  With Selection
    .Shadow = True
    .Width = gns
    .Height = yks
    .RoundedCorners = False
    .Interior.ColorIndex = 1
  End With
  
  Range(ActiveCell.Address).Select
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub SecilenHucreninKonumunaGoreMetinKutusuOlustur()

  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim x  As Integer
  Dim gns As Integer
  Dim yks As Integer
  
  '--------------------------------------------------
  'Hücremizi seçtik, yani Selection öğemiz hücre.
  'Metin kutusunu konum bilgilerini vererek ekleme
  've seçme işlemini yaptırıyoruz. Seçme işlemi
  'biçimlendirme işlemi için işimize yarayacak.
  '--------------------------------------------------
  ActiveSheet.TextBoxes.Add( _
    Selection.Left, _
    Selection.Top, _
    0, _
    0).Select
  
  '--------------------------------------------------
  'Olmasını istediğimiz genişlik ve yükseklik
  'değerlerini bir değişkene atadık.
  '--------------------------------------------------
  gns = 200
  yks = 150
  
  '--------------------------------------------------
  'Ekleme işleminin sonuna Select metodunu da
  'eklediğimizden artık Selection öğemiz hücre
  'değil, oluşturulmuş olan metin kutusu.
  'Şimdi bunu biçimlendirme işlemini yapıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  With Selection
    .Shadow = True
    .Width = gns
    .Height = yks
    .RoundedCorners = False
    .Interior.ColorIndex = 1
  End With
  
  '--------------------------------------------------
  'Son olarak da tekrardan metin kutusunun sol köşe
  'olarak baz aldığı hücremizi tekrardan seçtiriyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Range(ActiveCell.Address).Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba