Seçilen Hücreye Ait Satırı ve Sütunu Renklendir - Microsoft Excel


Seçilen hücrenin kendisi de dahil olmak üzere o hücrenin bulunduğu satırın ve sütunun arka plan rengini komple değiştirir. Eğer birden fazla hücre seçilmişse kod çalışmaz.

Ekran Görüntüsü

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
  
  Application.ScreenUpdating = False
  
  Cells.Interior.ColorIndex = 0
  
  With Target
    .EntireRow.Interior.ColorIndex = 8
    .EntireColumn.Interior.ColorIndex = 8
  End With
  
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)

  '--------------------------------------------------
  'Seçilen hücre sayısını en baştan kontrol
  'ediyoruz. Eğer seçilen hücre sayısı 1'den
  'büyükse olayı direkt terk ediyor.
  '--------------------------------------------------
  If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
  
  '--------------------------------------------------
  'Yapılacak değişiklikler görünsün istemediğimizden
  'ekran güncellemesini kapattık.
  '--------------------------------------------------
  Application.ScreenUpdating = False
  
  '--------------------------------------------------
  'Önce sayfada ne var ne yok bütün
  'arka plan renklerini temizliyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Cells.Interior.ColorIndex = 0
  
  '--------------------------------------------------
  'Şimdi seçtiğimiz hücreye göre
  '(bizim Target) ayar vereceğiz.
  '--------------------------------------------------
  With Target
  
    '--------------------------------------------------
    'Seçilen hücreye ait satırın arka
    'plan rengini komple değiştir.
    '--------------------------------------------------
    .EntireRow.Interior.ColorIndex = 8
    
    '--------------------------------------------------
    'Seçilen hücreye ait sütunun arka
    'plan rengini komple değiştir.
    '--------------------------------------------------
    .EntireColumn.Interior.ColorIndex = 8
  End With
  
  '--------------------------------------------------
  'Yapılan değişiklikler tamamlandı.
  'Son halini görmek için ekran güncellemesini
  'yeniden aktif hale getirdik.
  '--------------------------------------------------
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba