Seçilen Hücreye Çift Tıklandığında İçeriğini Temizle - Microsoft Excel


Seçilen hücreye çift tıklandığında o hücreye null atama yaparak hücrenin içeriğini temizlemeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    ActiveCell = vbNullString
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çift tıklama işlemleri microsoft excel vba hücre işlemleri microsoft excel vba tıklama işlemleri