Seçilen Satıra Kadar Kümülatif Toplam Al - Microsoft Excel


A sütununda seçilen satıra kadar olan sayıların kümülatif toplamını alan ve seçili hücrenin yanına (B sütununa) yazan bir koddur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  Static EskiHucre As Range
  On Error Resume Next
  
  If Intersect(Target, [A:A]) Is Nothing Or Target.Count > 1 Then Exit Sub
  
  Dim kumulatifToplam As Long
  kumulatifToplam = WorksheetFunction.Sum(Range("A1:" & Target.Address))
  
  If Target.Offset(0, 1).Value = "" Then
    Target.Offset(0, 1).Value = kumulatifToplam
    EskiHucre.Value = ""
    Set EskiHucre = Target.Offset(0, 1)
  Else
    EskiHucre.Interior.ColorIndex = xlColor1
  End If
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  '--------------------------------------------------
  'Seçim değiştiğinde bir önceki hücreyi eski
  'haline getirebilmek için onun bilgisini
  'saklamak gerekiyor. Bu değişkeni bunun
  'için kullanacağız.
  '--------------------------------------------------
  Static EskiHucre As Range
  
  '--------------------------------------------------
  'Bir hata olursa sonraki satırdan devam et.
  '--------------------------------------------------
  On Error Resume Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer yapılan seçim A sütunu dışındaysa veya
  'seçilen alandaki toplam hücre sayısı 1'den
  'büyükse kod çalışmasın, yordamdan çık.
  '--------------------------------------------------
  If Intersect(Target, [A:A]) Is Nothing Or Target.Count > 1 Then Exit Sub
  
  '--------------------------------------------------
  'Kümülatif toplamı saklayacağımız
  'değişkeni tanımladık.
  '--------------------------------------------------
  Dim kumulatifToplam As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'A sütununda seçilen satıra kadar olan alan için
  'kümülatif toplamı hesaplıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  kumulatifToplam = WorksheetFunction.Sum(Range("A1:" & Target.Address))
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer seçili hücrenin bir sağındaki hücre
  'boşsa içindeki kodlar çalışsın.
  '--------------------------------------------------
  If Target.Offset(0, 1).Value = "" Then
    
    '--------------------------------------------------
    'Kümülatif toplamı B sütununda
    'ilgili yere yazdır.
    '--------------------------------------------------
    Target.Offset(0, 1).Value = kumulatifToplam
    
    '--------------------------------------------------
    'Bir önceki hücre değeri artık bizim için
    'kullanılmayacağından dolayı bu hücredeki
    'değeri temizliyoruz.
    '--------------------------------------------------
    EskiHucre.Value = ""
    
    '--------------------------------------------------
    'Mevcut hücre bilgilerini de yeni bir atama yaparak
    'saklıyoruz. Mevcut hücre de eski hücre olduğu zaman
    'bu bilgi işimize yarayacak.
    '--------------------------------------------------
    Set EskiHucre = Target.Offset(0, 1)
  Else
    
    '--------------------------------------------------
    'Eğer şart sağlanmadıysa hücre rengini değiştir.
    '--------------------------------------------------
    EskiHucre.Interior.ColorIndex = xlColor1
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba