Seçili Alanda Belli Bir Sayıdan Büyük Değerleri Topla - Microsoft Excel


Seçilen alandaki sayılar döngü ile kontrol ediliyor, eğer sayının değeri verilen değerden büyükse ilgili hücre renklendiriliyor ve toplama işlemine dahil oluyor.

Kod


Option Explicit

Sub BelliBirSayidanBuyukSayilariTopla()
  Dim alan  As Range
  Dim toplam As Long
  Dim sayi  As Long
  
  sayi = 50
  
  For Each alan In Selection
    If alan.Value > sayi Then
      alan.Interior.Color = vbYellow
      toplam = toplam + alan.Value
    End If
  Next
 
  MsgBox "50'den büyük sayıların toplamı: " & toplam
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba