Seçili Alanda Her Hücrenin Metnini İlgili Hücreye Açıklama Olarak Ekle - Microsoft Excel


Seçili alandaki her hücrenin metnini ilgili hücreye açıklama olarak ekleyen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SeciliAlandakiHerHucreninMetniniIlgiliHucreyeAciklamaOlarakEkle()
  Dim hucre As Range
  
  Selection.ClearComments
  
  For Each hucre In Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange)
    If Trim(hucre.Text) <> "" Then
      hucre.AddComment hucre.Text
      hucre.Comment.Visible = False
      hucre.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
    End If
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba açıklama işlemleri