Seçili Alanın Etrafındaki Dolu Hücreleri Seç - Microsoft Excel


Seçilen alanın etrafındaki bölgede bulunan dolu hücreleri seçmeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SeciliAlaninEtrafindekiDoluHucreleriSec()
    Selection.CurrentRegion.Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba seçim işlemleri